[email protected] ; +46 79 34 11 678

Spice Blends

Tandoori BBQ Masala 100g (MDH) Tandoori BBQ Masala 100g (MDH)
Achar Gosht Mix 50g (Shan) Achar Gosht Mix 50g (Shan)
Pakora Masala 100g (MDH) Pakora Masala 100g (MDH)

Pakora Masala 100g (MDH)

26 SEK 22 SEK
Garam Masala Powder 100g (TRS) Garam Masala Powder 100g (TRS)
Karahi Masala 100g (Shan) Karahi Masala 100g (Shan)
Karahi Paneer Masala 100g (MDH) Karahi Paneer Masala 100g (MDH)
Keema 50g (Shan) Keema 50g (Shan)
Meat masala 100g (Everest) Meat masala 100g (Everest)
Meat Masala Mix 100g (Shan) Meat Masala Mix 100g (Shan)
Aloo Bhaji Masala 50g (Shan) Aloo Bhaji Masala 50g (Shan)
Pulao Masala 50g (MDH) Pulao Masala 50g (MDH)
Rajma Masala 100g (MDH) Rajma Masala 100g (MDH)
Seekh Kabab 50g (Shan) Seekh Kabab 50g (Shan)
Sindhi Biryani Masala 100g (MDH) Sindhi Biryani Masala 100g (MDH)
Chana Masala 100g (MDH) Chana Masala 100g (MDH)
Chunky Chat Masala 100g(MDH) Chunky Chat Masala 100g(MDH)
Vangibath Powder (MTR) 100g Vangibath Powder (MTR) 100g
sambar Mix (MTR) 200g sambar Mix (MTR) 200g
Sambar Powder (MTR) 200g Sambar Powder (MTR) 200g
Spiced Chutney Powder (MTR) 200g Spiced Chutney Powder (MTR) 200g
Lahori Fish Masala 100g (Shan) Lahori Fish Masala 100g (Shan)
Jal Jeera Powder (Everest) 100g Jal Jeera Powder (Everest) 100g
Garam Masala 160g (Aachi) Garam Masala 160g (Aachi)
Idly Chilli Powder 160g (Aachi) Idly Chilli Powder 160g (Aachi)
Biryani Masala (Periyar) 200g Biryani Masala (Periyar) 200g
Egg Roast Masala (Periyar) 200g Egg Roast Masala (Periyar) 200g
Fish Curry Masala (Periyar) 200g Fish Curry Masala (Periyar) 200g
Garam Masala (Periyar) 200g Garam Masala (Periyar) 200g
Meat Masala (Periyar) 200g Meat Masala (Periyar) 200g
Sambar Powder (Periyar) 200g Sambar Powder (Periyar) 200g
Rasam Powder (Periyar) 200g Rasam Powder (Periyar) 200g
Garam Masala (MDH) - 100g Garam Masala (MDH) - 100g
Pav Bhaji Masala (MDH) - 100g Pav Bhaji Masala (MDH) - 100g
Kitchen King Masala (MDH) - 100g Kitchen King Masala (MDH) - 100g
Jal Jeera masala (MDH) 100g Jal Jeera masala (MDH) 100g
Shahi Paneer Masala (MDH) 100g Shahi Paneer Masala (MDH) 100g
Royal Garam Masala (Everest) 50g Royal Garam Masala (Everest) 50g
Chana Masala Powder (MTR) 100g Chana Masala Powder (MTR) 100g
Pav Bhaji Masala (Everest) 100g Pav Bhaji Masala (Everest) 100g
Rasam Masala (Everest) 100g Rasam Masala (Everest) 100g
Sambar Masala (Everest) 100g Sambar Masala (Everest) 100g
Garam Masala Powder (Heera) 400g Garam Masala Powder (Heera) 400g
Rasam Powder (MTR) 200g Rasam Powder (MTR) 200g
Madras Rasam Powder (MTR) 100g Madras Rasam Powder (MTR) 100g
Sindhi Biryani Mix (Shan) 100g Sindhi Biryani Mix (Shan) 100g
Chicken Masala (Everest) - 100g Chicken Masala (Everest) - 100g
Chole Masala (Everest) - 100g Chole Masala (Everest) - 100g
Garam Masala (Everest) - 100g Garam Masala (Everest) - 100g
Panipuri Masala (Everest) - 100g Panipuri Masala (Everest) - 100g
Chana Masala (Badshah) - 100g Chana Masala (Badshah) - 100g
Chat Masala (Badshah) - 100g Chat Masala (Badshah) - 100g
Chicken Masala (Badshah) - 100g Chicken Masala (Badshah) - 100g