[email protected] ; +46 79 34 11 678

Sweets

Kesar Petha 400g (Bikano) Kesar Petha 400g (Bikano)
Peanut Balls 100g (Annam) Peanut Balls 100g (Annam)
Mango Bites Toffe 334g (Parle) Mango Bites Toffe 334g (Parle)
Dry Petha 400g (Bikano) Dry Petha 400g (Bikano)
Rasamalai Tikki (Haldiram's) 1kg Rasamalai Tikki (Haldiram's) 1kg
Gulab Jamun(Haldiram's) -1kg Gulab Jamun(Haldiram's) -1kg